Om Sundergo


Mit navn er Kirstine, jeg er 38 år og Cand.Scient. i Idræt og sundhed, autoriseret ergoterapeut, kostvejleder, EHFA personlig træner, holdinstruktør, konsulentsundhedsrådgiver og sundhedsskribent.

Jeg brænder for sundhed, bevægelse og ergoterapi – og for livskvalitet. Dette er baggrunden for Sundergo. Jeg ønsker at kombinere dette i mit arbejdsliv og ønsker at tilrettelægge forløb og tilbud individuelt tilpasset hver enkelt klient.

Jeg har altid været aktiv, i min barndom og ungdom som svømmer på konkurrence- og eliteplan, og de sidste 23 år som instruktør på flere hold samt som fitness-udøver.

Privat bor jeg i Fredericia og er mor til tvillinger på 6 år.

Ergoterapi

Ergoterapi har til formål at fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet gennem meningsfulde aktiviteter. Kernen i en ergoterapeuts arbejde er, hvad der kan gøres for at et menneske igen bliver i stand til at klare sig selv, sit arbejde eller at deltage i fritidsaktiviteter.

En ergoterapeut arbejder med mennesker, unge som gamle, raske som syge, og hjælper kort sagt med, at få hverdagen til at fungere – lige fra hvordan du klæder dig i tøjet, til hjælpemidler i forbindelse med madlavning, til kognitive strategier i forhold til hvordan du planlægger dine indkøb og meget mere. Du kan møde ergoterapeuter i børneinstitutioner og skoler, på sygehuset, i psykiatrien, på lokalcentret og i private virksomheder.

Jeg læste en gang at forskellen på fysioterapeuter og ergoterapeuter er, at fysioterapeuter kan lære dig at gå, mens ergoterapeuter lærer dig at danse. Jeg elsker dette citat og kunne ikke være mere enig, for en ergoterapeuts vigtigste mål og fokus er; din livskvalitet. Der er forskel på at være i live og på at leve aktivt. Ergoterapeutens arbejde går ud på at gøre det umulige muligt – være kreativ for at løse de forhindringer og problemer du møder i din hverdag, så du bruger din energi og dine ressourcer på det, du finder meningsfyldt og som giver dig livsglæde.

Jeg har som ergoterapeut erfaring med neurologiske patienter, blandt andet fra min tid på Vejlefjord Rehabilitering. Her forestod jeg ADL træning*, kognitiv træning*, aktivitets- og færdighedstræning* samt bassintræning og undervisning i kost, hjælpemidler m.m., samt var ergoterapeut på et Parkinson projekt, udført i samarbejde med Parkinsonforeningen. Derudover har jeg erfaring fra genoptræningsafdelingen Montebello i Spanien, hvor jeg, foruden arbejdet med neurologiske patienter, underviste på Neurologi-holdet, Nakke/skulder, Balance, Zumba m.m. samt fra Håndterapien på Århus Universitetshospital.

*ADL træning: ADL står for Almindelig Daglig Levevis og er en samlet betegnelse for dine daglige gøremål, fx personlig hygiejne (morgentoilette), påklædning, madlavning, oprydning og rengøring. Der kan være brug for genoptræning og evt. behov for hjælpemidler. Formålet hermed er at blive så selvhjulpen som muligt.

*Kognitiv træning: kognition omfatter at forstå, opfatte og vide, og disse processer gør at vi agerer målrettet og hensigtsmæssigt i forhold til os selv og vores omgivelser. Kognitiv træning består af træning af blandt andet hukommelse, indlæring, opmærksomhed, indsigt og andre hjerneprocesser. Træningen kan desuden indebære tilegnelse af kompenserende teknikker.

*Aktivitets- og færdighedstræning: alle former for aktiviteter fx hverdagsaktiviteter, fritids/hobbyprægede aktiviteter eller arbejdsrelaterede aktiviteter. Træningen kan bestå af blandt andet genoptræning, kompenserende strategier, struktur i dagligdagen eller brug af hjælpemidler.

Derudover er jeg School AMPS kalibreret og kan foretage School AMPS test. School AMPS er en test af observerbare færdigheder (skoleopgaver givet af læreren/pædagogen) i aktivitetsudførelsen, som foregår i elevens klasseværelse.

Kost og træning

Kost, ernæring og træning optager mig meget, da jeg har oplevet, hvilken effekt det har på min krop, hvis jeg spiser med omtanke og yder en ekstra indsats – men jeg elsker samtidig god mad og ‘hygge’.

Jeg går ikke ind for forbud – der er ikke noget rigtigt og forkert. Det vigtigste er at se det i en helhed. Vil man tabe sig eller ændre sin livsstil, er det altafgørende at ændre nogle vaner, som bliver en del af hverdagen og som man efterfølgende ikke vil være foruden. Det skal smage godt, også at ændre livsstil og være på kur – sundhed kan ikke måles på badevægten!

Det vigtigste i dette er din motivation – uden den, opnår vi ikke resultater! Jeg kan ikke udføre mirakler, men jeg kan give dig redskaber og vejlede dig i, hvordan du opnår de mål, du sætter dig.

Holdtræning

Jeg underviser på flere hold, blandt andet Aqua Zumba, Aquabevægelse/Babysvømning, Efterfødselstræning, Stimulastik, Svømning, Træning for neurologi-patienter, Varmtvandstræning og Zumba. Størstedelen af de hold jeg underviser på foregår i Aftenskolen Magnum Opus i Fredericia. Jeg sætter gerne andre hold eller enkeltstående arrangementer op efter aftale, fx polterabend eller lign.

Sundergo’s CVR-nr.: 36150432