Ergoterapi


ErgoterapiErgoterapiErgoterapiErgoterapi

Jeg har erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse samt forskellige sygdomme og lidelser fra job, uddannelse og praktikperioder. Derudover er jeg School AMPS kalibreret og kan foretage School AMPS test – en test af observerbare færdigheder af en skoleelevs aktivitetsudførelse i klasseværelset.

Jeg har som ergoterapeut erfaring med neurologiske patienter, blandt andet fra min tid på Vejlefjord Rehabilitering. Her forestod jeg ADL træning*, kognitiv træning*, aktivitets- og færdighedstræning* samt bassintræning og undervisning i kost, hjælpemidler m.m. Derudover var jeg ergoterapeut på et Parkinson projekt, udført i samarbejde med Parkinsonforeningen. Endvidere har jeg erfaring fra genoptræningsafdelingen Montebello i Spanien, hvor jeg, foruden arbejdet med neurologiske og ortopædkirurgiske patienter, forestod individuel håndterapi samt underviste på Neurologi-holdet, Nakke/skulder, Balance, Zumba m.m.

Derudover har jeg erfaring fra Håndterapien på Århus Universitetshospital, hvor jeg forestod genoptræning af hånd/arm.

*ADL træning: ADL står for Almindelig Daglig Levevis og er en samlet betegnelse for dine daglige gøremål, fx personlig hygiejne (morgentoilette), påklædning, madlavning, oprydning og rengøring. Der kan være brug for genoptræning og evt. behov for hjælpemidler. Formålet hermed er at blive så selvhjulpen som muligt.

*Kognitiv træning: kognition omfatter at forstå, opfatte og vide, og disse processer gør at vi agerer målrettet og hensigtsmæssigt i forhold til os selv og vores omgivelser. Kognitiv træning består af træning af blandt andet hukommelse, indlæring, opmærksomhed, indsigt og andre hjerneprocesser. Træningen kan desuden indebære tilegnelse af kompenserende teknikker.

*Aktivitets- og færdighedstræning: alle former for aktiviteter fx hverdagsaktiviteter, fritids/hobbyprægede aktiviteter eller arbejdsrelaterede aktiviteter. Træningen kan bestå af blandt andet genoptræning, kompenserende strategier, struktur i dagligdagen eller brug af hjælpemidler.

Jeg kan blandt andet hjælpe med:

 • Neurologisk genoptræning, herunder kognitiv træning
 • Ortopædkirurgisk genoptræning
 • Træning af hånd/arm fx grundet gigt eller halvsidig lammelse eller efter operation
 • Hjælpemidler
 • School AMPS test

Forløbet bliver individuelt tilrettelagt efter dine behov og ønsker.

Timepris: kr. 595,-

School AMPS

School AMPS er en test af observerbare færdigheder (skoleopgaver givet af læreren/pædagogen) i aktivitetsudførelsen, som foregår i elevens klasseværelse.

Kvaliteten i aktivitetsudførelsen bedømmes i forhold til effektivitet, sikkerhed, uafhængighed og anstrengelse ved udførelsen af målrettede motoriske og procesmæssige skole-færdigheder, som barnet foretager for at gennemføre aktiviteten.

For at farvelægge en lade, skal barnet fx:

 1. Række efter, vælge, gribe og løfte en rød farve.
 2. Ændre grebet på farven for at starte med at farve (manipulering).
 3. Initiere farvning af laden. Mens barnet farver, skal hun/han presse farven ned på papiret med en passende mængde kraft (kalibrering), og flytte farven frem og tilbage over laden, mens hun/han farver den.

Resultaterne af en School AMPS-test kan besvare flere spørgsmål:

 • Hvorfor oplever barnet vanskeligheder?
 • Hvor svære aktiviteter kan barnet klare?
 • Hvor ligger barnet henholdsvis rent motorisk og procesmæssigt sammenlignet med typisk udviklede børn?
 • Hvilken type ergoterapeutisk intervention vil være hensigtsmæssig – genoptræning af eller kompensation for nedsatte færdigheder?
 • Er barnets aktivitetsudførelse forbedret som resultat af vores intervention?

Kontakt mig for nærmere spørgsmål vedr. School AMPS.